Aby ułatwić Państwu zwrot towaru proponujemy posłużenie się poniższą procedurą:

1. Pobierz:  Formularz zwrotu towaru
2. Załącz wypełniony formularz do paczki ze zwracanym towarem
3. Wyślij je na swój koszt na adres naszego magazynu:
 

LUMENS.EXPERT
ul. Strzeszyńska 66
60-479 Poznań
tel.730223312